0909434044 Mr.Tuệ

0906887001 Mr.Phong

0901359995 Mr.Nghĩa

0931774100 Mr.Sơn

MÁY PHÁT THỦY YANMAR

4CHL ( 20~48kWe )

Giá bán: Liên hệ

6CHL ( 40~96kWe )

Giá bán: Liên hệ

4HAL2 ( 64~120kWe )

Giá bán: Liên hệ

6HAL2 ( 80~280kWe )

Giá bán: Liên hệ

6AYL ( 320~450kWe )

Giá bán: Liên hệ